Bestyrelse


Formand
Gitte Sommer Harboe - Psykolog

gitasommer@hotmail.com


Kasserer
Karsten Runge - Socialrådgiver

kwrunge@live.dk


Sekretær
May Scharling - Socialrådgiver

may@scharling.dk


Bestyrelsesmedlem
Lotte Loland


Bestyrelsesmedlem
Berit Hartvig Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Hartvig Jespersen


Administrator
Maiken M. S. Larsen