Bestyrelse


Formand
Gitte Sommer Harboe - Psykolog

gitasommer@hotmail.com


Kasserer
Karsten Runge - Socialrådgiver

kwrunge@live.dk


Sekretær
May Scharling - Socialrådgiver

may@scharling.dk


Bestyrelsesmedlem
Marie Louise Max Andersen - Læge

ml.max.andersen@dadlnet.dk


Bestyrelsesmedlem
Margit Novland - Psykolog

margitnovland@gmail.com


Suppleant
Malene Foldager - Psykolog

malene_foldager@hotmail.com


Suppleant
Ingelise Nordenhof - Socialrådgiver

ino@munksoegaard.dk


Administrator
Lis Adamsen