top of page
Inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet - med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Norden
Inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet - med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Norden

ons. 04. jun.

|

Munksøgård, Andelsgruppens fælleshus, Munksøgård 71, 4000 Roskilde (Munksøgår

Inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet - med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Norden

Med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Nordenhof. Gunnar og Ingelise vil formidle erfaringer og invitere til debat om inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet på individ-, gruppe- organisations- og samfundsniveau.

Der sælges ikke billetter
Se andre events

Tid og sted

04. jun. 2014, 10.00 – 16.00

Munksøgård, Andelsgruppens fælleshus, Munksøgård 71, 4000 Roskilde (Munksøgår

Om eventet

Inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet - med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Nordenhof

Med Familieterapeuterne Gunnar Eide og Ingelise Nordenhof. Gunnar og Ingelise vil formidle erfaringer og invitere til debat om inddragelse af børn og unges egne stemmer i behandlingsarbejdet på individ-, gruppe- organisations- og samfundsniveau.

Sted: Munksøgård, Andelsgruppens fælleshus, Munksøgård 71, 4000 Roskilde

(Munksøgård er et økologisk bofællesskab, som ligger i Trekroner ved Roskilde. Kørevejledning følger)

Prisen inkluderer frokost, kaffe & the samt frugt og kage

Tilmelding: senest den 25. april 2014

Gunnar Eide er behandler i ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), Sørlandet sykehus, Kristiansand, Norge. Ingelise Nordenhof er indehaver af firmaet Terapi og Supervision, Roskilde, Danmark – www.nordenhof.com

Sammen har de skrevet bogen Børne- og ungegrupper. Veje til Mestring, som er udgivet på dansk på Akademisk Forlag i august 2013 og forventes udgivet på norsk på Fagbokforlaget i foråret2014. Bogen formidler teori og metode samt deres mangeårige erfaringer med arbejdet med udsatte børn og unge i grupper, som de også formidler gennem de mange gruppelederkurser, de siden 2009 har udbudt i København og Roskilde. Som noget nyt har de netop udbudt et videregående kursus for erfarne gruppeledere i foråret 2014.

Gunnar Eide er uddannet socialpædagog og familieterapeut og har igennem mange år arbejdet i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), som er en del av Sørlandet Sykehus i Kristiansand og været tilknyttet Barns Beste, et offentligt finansieret kompetencenetværk for børn som pårørende.

ABUP skriver om sig selv på hjemmesiden: ”De som kommer til ABUP har ofte problemer med følelser, tanker eller atferd. Sammen vil vi prøve å finne ut hva som skal til for at det blir bedre. Det betyr også at vi legger vekt på de sterke sidene og sunne interessene hos barna og ungdommen”.

Gunnar Eide er en vigtig foregangsmand for at udvikle denne praksis, der sætter fokus på at inddragebørn og unges egne stemmer i behandlingen og det forebyggende arbejde. Han har bl.a. væretmed til at udvikle et tilbud til unge med forskellige psykiske udfordringer igennem en årlig sommerlejr ’Kick–Off’ – en lejr med mening’, der også har aktiviteter og grupper resten af året,hvor de unge støtter hinanden til at få mere indflydelse og mening i deres eget liv.

Sammen med kollegaen Rolf Rohde har han skrevet bogen Samtaler med børn, unge og familier,som er udgivet på dansk på Akademisk Forlag 2011 og på norsk på Fagbokforlaget i 2009.

Ingelise Nordenhof er uddannet socialrådgiver, familieterapeut og narrativ terapeut. Hun harigennem 15 år arbejdet i både børne- og voksenpsykiatrien i Region Sjælland og har som børnekonsulentfra 2003-2010 medvirket til at udvikle retningsliner og metoder til, hvordan psykiatrien skal inddrage børn som pårørende i behandlingsarbejdet. Dette arbejde omfattede også at udvikle metodertil at afholde familiesamtaler og gruppetilbud til børn og unge som er pårørende. Hun skrev iden forbindelse bogen: ”Narrative samtaler med udsatte børn og deres forældre”, som er udgivet på dansk på Akademisk Forlag i 2008. Bogen er senere udgivet på norsk på Fagbokforlaget i 2012.Ingelise har siden 2010 haft eget firma i Roskilde, der tilbyder terapi til børn, unge, par og familier, supervision og undervisning. Se mere på www.nordenhof.com Ingelise har desuden arbejdet med andre gruppetilbud i form af grupper for børn med forældre i fængsel, børn og unge med forskellige psykiske lidelser, børn i sorg og børn som pårørende til kræftramte forældre. Desuden har Ingelise mange års erfaring som supervisor for gruppeledere i psykiatri, kommuner, Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Børns Vilkår.

Kursusdagen vil være opdelt i to afdelinger: Om formiddagen vil Gunnar Eide dele sine erfaringer med at aktivere og bruge børn og unges egen erfaring på systemniveau, i behandlingsarbejdet og i offentlighedsarbejde (forebyggelse og formidling). Han vil fortælle og vise filmklip fra sommerlejren Kick Off, arbejdet med uledsagede flygtningebørn med bl.a. Livets Træ og hvordan børn og unges egne erfaringer anvendes i samtaler med nyhenviste børn og unge til ABUP.

Om eftermiddagen vil Ingelise og Gunnar sammen formidle teori og metode samt deres mangeårige erfaringer med arbejdet med udsatte børn og unge i grupper, herunder også børn og unge, der selv er belastet af psykiske lidelser. Også her vil de vise filmklip og inddrager deltagerne i øvelser og lege, der kan give en fornemmelse af, hvordan det vil være at deltage i en gruppe, ledet af de to oplægsholdere.

Deltagerne kan forvente en dag med både god inspiration og sjove, tankevækkende oplevelser. OBS: Ikke - medlemmer kan ved indmeldelse i BØPS få kurset til medlemspris ved at kontakteformand Ingelise Nordenhof på boeps@boeps.dk samtidig med indmeldelsen via hjemmesiden.

Det koster kr. 200,- årligt at være medlem af BØPS. Arrangør: Ingelise Nordenhof (mobil 22 98 38 71)

Del dette event

bottom of page