top of page
Sansemotorisk psykoterapi - en metode til inddragelse af den kropslige hukommelse
Sansemotorisk psykoterapi - en metode til inddragelse af den kropslige hukommelse

tors. 10. nov.

|

København

Sansemotorisk psykoterapi - en metode til inddragelse af den kropslige hukommelse

Kom og mød en af pionererne inden for inddragelse af det nonverbale i psykologisk behandling Pat Ogden er stifter af Sensorimotor Psychotherapy Institute USA med speciale i somatisk-kognitive metoder til behandling af traumer og tilknytningsrelaterede forstyrrelser.

Der sælges ikke billetter
Se andre events

Tid og sted

10. nov. 2016, 09.00 – 11. nov. 2016, 15.30

København, Vesterbrogade 17A, 1620 København, Danmark

Om eventet

Sansemotorisk psykoterapi - en metode til inddragelse af den kropslige hukommelse

Kom og mød en af pionererne inden for inddragelse af det nonverbale i psykologisk behandling  Pat Ogden er stifter af Sensorimotor Psychotherapy Institute USA med speciale i somatisk-kognitive metoder til behandling af traumer og tilknytningsrelaterede forstyrrelser.  

Hun er medforfatter til bogen Sensorimotor Psychotherapy, interventions for trauma and attachment, Norton, og har bidraget med et kapitel i den danske bog Psykoterapi med voksne, Susan Hart (red.), Hans Reitzels Forlag, 2012.  Pat Ogden repræsenterer en af de nyere behandlingsforståelser, som trækker på både neurobiologisk og neuropsykologisk forskning og som søger at tage højde for såvel nonverbale som verbale kognitive processer i behandlingen. Hendes synspunkt er, at det verbale sprog ikke fuldt ud kan beskrive de underliggende følelsesmæssige og kropslige processer og inddrager derfor i sit arbejde gestik, kropsholdning, prosodi, ansigtsudtryk og blik ud fra den betragtning, at bevægelserne formentlig er mere sigende end det, der umiddelbart kan siges med ord.

Kropsproget kommunikerer både mening og budskab og kan vise hen til udviklingstraumer eller tidlige, ikke-erindrede oplevelser med tilknytningspersoner. Uforløste sansemotoriske reaktioner påvirker ens kognitive formåen og evne til at forstå følelsesmæssige reaktioner, hvilket vanskeliggør evnen til følelsesmæssig regulering.

Pat Ogden mener, at en sansemotorisk bearbejdning uden inddragelse af det emotionelle og kognitive er utilstrækkelig, især når det drejer sig om traumebearbejdning. Hendes forståelser af krop, hjerne og tilknytning hviler på et bredt videnskabeligt fundament og er i samarbejde med personer som D. Siegel, B. van der Kolk, B. Beebe og J. Allen.

Hendes metode afhjælper traumer og dissociative forstyrrelser hos såvel børn som voksne, men også symptomer i form af følelsesmæssig tomhed, overfølsomhed, stivnede tilstande og hyperarousal. Kroppens udtryk anvendes som en ressource i arbejdet med at forstå og regulere psykisk adfærd og mentale tilstande. Det ses ikke kun ud fra et intrapsykisk perspektiv, men vurderes til at være afgørende for opfattelsen af vores omgivelser og måden, vi relaterer os til andre på.

Pat Ogden vil på dette kursus vise, hvordan vi kan støtte børn i at udvikle deres ressourcer og gennem en ”nedefra og op” (bottom-up) tilgang for hukommelsen­ går fra det kropslige til det følelsesmæssige og videre til det kognitive/narrative med en samtidig inddragelse af det relationelle, tilknytningsmæssige aspekt. Det handler om at støtte barnet til bedre affektregulering, heale psykiske traumer og forbedre dets kommunikationsfærdigheder.

Der vil på kurset være vekselvirkning mellem oplæg, videoklip og øvelser, som tilsammen vil give os et levende indtryk af Pat Ogdens tilgang og metodens muligheder. Uanset om man allerede arbejder kropsligt orienteret eller ej, er det svært ikke at blive inspireret af Pat Ogdens ideer og erfaringer.

Praktiske oplysninger: Kursustilbud er både for medlemmer og ikke- medlemmer af BØPS  Tid: 10. og 11. november, 2016. Fra kl. 9:00 til 16:00 d. 10. og fra kl. 9:00 til 15:30 d. 11. Der serveres kaffe/te og en let morgenmad kl. 8:30 til 9:00.

Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17A, 1620 København V, Tlf: +45 33 23 15 87 Web: www.fohus.dk

Pris2.400 kr. for medlemmer, der er betalt kontingent for 2016. 3.800 kr. for ikke-medlemmer. Hvis du er nyindmeldt i selskabet, kan du få kurset til medlemspris, så snart din indmeldse er godkendt og kontingentet er betalt.

Binding: Tilmelding er bindende med betalingsfrist på 14 dage efter modtaget faktura, dog senest inden 1. kursusdag. Hvis du alligevel er forhindret, får du kun penge tilbage, hvis der er andre til at overtage pladsen. Kontakt i givet fald boeps@boeps.dk.

Tilmelding: Via www.boeps.dk.

Kursusansvarlig: Ingelise Nordenhof i samarbejde med May Scharling.

E-mail: boeps@boeps.dk

Del dette event

bottom of page